Acend

KULÜP HAKKINDA

Farkl? bir isim alt?nda 2 y?ll?k e-spor deneyiminden sonra Benjamin Rolle, Acend'i tek bir hedefle kurdu: Avrupa'n?n (ve dnyan?n) espor liglerinin zirvesine ?kmak. K?sa bir sre sonra kendimize bir isim yapmak iin ilk f?rsat geldi: Valorant. Yetenek yeterli de?il. Oyuncular?m?za gerek potansiyellerine ula?malar?n? sa?lamak iin bir byme ortam? sa?lama yetene?imizle gurur duyuyoruz. Bunu zihinsel koluk, beslenme dan??manl??? ve st dzey kolar ve e?itim alaylar? arac?l???yla yap?yoruz. Amac?m?z yetenekli oyuncular bulmak, yksek potansiyele sahip kadrolar olu?turmak ve onlar? en iyi benliklerine ynlendirmektir. De?erlerimiz, hayran kitlemizle etkile?im biimimize de uzan?yor. Cesaret verici bir ?ekilde ileti?im kurar?z, toplulu?umuza s?k? al??man?n ve odaklanman?n meyvelerini verdi?ini ve ba?kalar?n?n sadece hayalini kurdu?u hayat? yaratman?n bir yolu oldu?unu gsteririz. Bu srete kendimizi ve ba?ar?lar?m?z? fazla ciddiye almayarak e?lendirmeyi amal?yoruz. ?leti?imimizde a?k olmaya kesin karar verdik. E-sporun i i?leyi?i uzun sredir kapal? bir kap?n?n ard?nda. Takipilerimizin karar verme srecimiz ve oyuncular?n?n inanc? hakk?nda do?ru bir ?ekilde bilgilendirilmeyi hak etti?ine inan?yoruz.

AİLEMİZ

YÖNETİM

Bencb

Benjamin Rolle

CEO

Danita

Danita Mihaylova

COO

Bencb

Benjamin Rolle

CEO

Krimson

Mark Senior

Manager

Nbs

Laurynas Kisielius

Coach

Milan

Milan de Meij

Coach

OYUNCULAR

BİLGİ

Lokasyon

AVUSTURYA

Bölge

Avrupa

Kuruluş Tarihi

2021-03-10

Web Site

https://www.google.com

Sponsor


Kazanılan Ödül

499.785$

GELECEK MAÇLAR

ZAMAN ÇİZELGESİ

GEÇMİŞ MAÇLAR

SuperMassive Blaze

VALORANT

Week 1 | Group B

0

MAÇ. SONU

2022-02-12 21:30:00

2

Acend

VALORANT

Guild Esports

VALORANT

Week 2 | Group B

2

MAÇ. SONU

2022-02-18 21:55:00

1

Acend

VALORANT

Acend

VALORANT

EYREK F?NAL

2

MAÇ. SONU

2021-12-08 20:10

0

Team Secret

VALORANT

Acend

VALORANT

YARI F?NAL

2

MAÇ. SONU

2021-12-11 20:10

0

Team Liquid

VALORANT

Acend

VALORANT

BYK F?NAL

3

MAÇ. SONU

2021-12-12 20:30

2

Gambit Esports

VALORANT

TRANSFER GEÇMİŞİ

KATILDIĞI TURNUVALAR

VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Challengers Promotion

VALORANT

0/12 TAKIM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2022-03-28

DETAYLAR

VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Stage 1 Challengers

VALORANT

0/12 TAKIM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2022-02-11

DETAYLAR

VALORANT Champions 2021

VALORANT

0/16 TAKIM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2021-12-01

DETAYLAR

VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Challengers 1 - Group Stage

VALORANT

0/12 TAKIM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2022-02-11

DETAYLAR

VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Challengers 1 - Group Stage

VALORANT

0/12 TAKIM

BAŞLANGIÇ TARİHİ

2022-02-11

DETAYLAR